जीजस फिल्म

यो भिडियो येशू मसीहको जीवनमा आधारित छ। तपाईंले यो भिडियो अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा पनि हेर्न वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।